Bolu F Tipi Cezaevinde 28 Şubat Hortladı! | Furkan Haber

Bolu F Tipi Cezaevinde 28 Şubat Hortladı!

Bolu F Tipi Cezaevi idaresi olağanüstü hali gerekçe göstererek mahpuslara kitap ve dergi gönderilmesini durdurdu! Bu neyin olağanüstülüğü acaba? En tabi ve doğal hakları olan ziyaretçi, kitap-dergi vesaireleri kısıtlamak da neyin nesi? İslam düşmanı 28 Şubat aşağılık zihniyetinin Fettoş'cu polis, savcı ve hakimlerinin delilsiz, isnatsız ve haksız yere cezaevlerine attığı ve ademe mahkum edilen Müslüman kardeşlerimizin cezaevlerinden çıkmasını ümîd ederken şimdi de ziyaret, kitap-dergi vesaire keyfî uygulamalar yapılıyor! Hakîkî adaleti savunan devletin yetkili birimlerine duyurulur! "Ertelenmiş adalet adalet değildir!" " Erteleyenler helâk olur!" Cezaevlerindeki Büyük Doğu İBDA Fikriyâtına mensup ve diğer Müslüman kardeşlerimizi cezaevlerine dolduran polis, savcı ve hakimlerle aynı cezaevlerinde kalmak bu Müslüman kardeşlerimize zaten zûl geliyor, onları öfkelendiriyor! Bu mevzuları çözebilecek bir fikir olarak söyleyelim, FETÖ'cüleri ve daha bilmem neleri alırsın başka bir F Tipine nakledersin! Olmadı, F Tipi Cezaevindeki Müslümanları ailelerine daha yakın normal cezaevlerine sevk edersin! Tabi ki bu işleri yapmak için de biraz iman, biraz da vicdan lâzım! Bakalım göreceğiz, belki de imânlı, vicdanlı ve âdil olan birileri kalmıştır!.. İnşallah...

26 Mart 2017İslam düşmanı 28 Şubat aşağılık zihniyetinin, haksız bir şekilde zulmüne maruz kalan İBDA Fikriyatına mensup ve diğer Müslüman tutsakların bir kısmının da haksız yere mahkum edildiği, hâlen İslam davası uğruna kalmakta oldukları Bolu F Tipi Cezaevi idaresinde yasakçılık, işgüzarlık ve keyfî uygulamalar sınır tanımıyor. FETÖ operasyonlarıyla fettoşcu’ların da bu cezaevine gelmesi cezaevi nüfusunun katlanması neticesinde tutukluların birtakım haklarını keyfi gerekçelerle sınırlayan idarenin kitap-dergi yasağı ise tam manasıyla bir zulüm teşkil etmekte. Herkese âdil davranma adına bu keyfî uygulamalar yapılıyorsa, 25-30 senedir cezaevlerinde çile dolduran Müslüman tutsaklara da âdil davranılması gerekmiyor mu?

 

Her ayın muayyen günlerinde, ayda bir defa yapılan açık görüşler yeterli “elemanları” olmadığı mavalı ve gerekçesiyle iki ayda bire çıkarılmıştır. Cezaevi  idaresi absürt ve 28 Şubat zihniyetini hortlatan bir uygulamayla koğuşlarda ‘en fazla 3 kitap’ uygulamasını da haksız bir şekilde getirmiş durumda. Şöyle ki; mahkum yeni bir kitap almak istiyor. Bu kitabı alabilmek için cezaevi idaresine odasındaki bir kitabı vermek zorunda kalıyor. Kurân-ı Kerim’de bu uygulamaya dâhil ediliyor! Ne yapmaya çalışılıyor acaba? En tabî ve doğal haklar, keyfî uygulamalarla geriye yürütülerek ne kadar da adaletli olduklarını mı gösteriyorlar(!) Bu 28 Şubat artığı keyfî uygulamalar yetmiyormuş gibi, dışarıdan posta yoluyla veya ziyaretçi vesîlesiyle gönderilen dergi, kitap, gazete vesaireler de Müslüman tutsak ve mahkumlara verilmiyor!

 

İslam düşmanı 28 Şubat aşağılık zihniyetinin ve fettoş’cu polis, savcı, hakim ve yargısının Müslüman mahkumlara ve kardeşlerimize lâyık gördüğü bu zulüm ve hapis hayatının ne zaman biteceğini ve adaletin ne zaman tecellî edeceğini beklerken, zindan içinde yeni zindanlar oluşturulup keyfî uygulamalarla da bu zulüm taçlandırılmaya devam ediliyor! El insâf!.. Yeter artık!.. Cezaevlerindeki Büyük Doğu İBDA Fikriyâtına mensup ve diğer Müslüman kardeşlerimizi cezaevlerine dolduran polis, savcı ve hakimlerle aynı cezaevlerinde kalmak bu Müslüman kardeşlerimize zaten zûl geliyor, onları öfkelendiriyor! Bu mevzuları çözebilecek bir fikir olarak söyleyelim, FETÖ’cüleri ve daha bilmem neleri alırsın başka bir F Tipine nakledersin! Olmadı, F Tipi Cezaevindeki Müslümanları ailelerine daha yakın normal cezaevlerine sevk edersin! Tabi ki bu işleri yapmak için de biraz iman, biraz da vicdan lâzım! Bakalım göreceğiz, belki de imânlı, vicdanlı ve âdil olan birileri kalmıştır!.. İnşallah…

 

 

FURKAN YORUM

kitap al
kitap
web tasarım
büyü yapmak
büyü